Dit is de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Meierijstad. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Meierijstad daarvoor wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

Deze pagina is gebouwd op 12/13/2021 16:20:09 met de export van 11/12/2021 08:48:34